Produkty z našich bežných nápojových automatov neobsahujú lepok. Výnimku tvorí špeciálny produkt – cereálna káva.  Tá obsahuje obilnú kávovinu, a teda aj lepok.

Alergén, ktorý obsahujú niektoré naše nápoje, je laktóza obsiahnutá v mlieku a smotane. V zozname zloženia jednotlivých nápojov nájdete, ktoré konkrétne nápoje ju obsahujú.