Hľadajte na tlačidle nápis S CUKROM. To znamená, že cukor je do kávy dosypávaný zvlášť zo samostatného zásobníka vo vnútri automatu. Preto je možné si pomocou tlačidla +/- upraviť jeho množstvo (pridať alebo ubrať).

Na veľkom tlačidlovom automate si množstvo cukru upravíte na čiernom panely v pravej časti automatu (nad otvorom pre vhadzovanie mincí). Na automate s dotykovou obrazovkou sa cukor upravuje priamo na obrazovke v jej spodnej časti.

POZOR. Množstvo cukru NIE JE MOŽNÉ upravovať pri všetkých nápojoch. To je v prípadoch, keď na tlačidle nápis S CUKROM nie je (kakaový nápoj, cafe+co, čaj…). Tieto nápoje sa pripravujú z už namiešanej zmesi surovín a cukor už je jeho súčasťou. PRI TÝCHTO NÁPOJOCH NIE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ MNOŽSTVO CUKRU.