FAIR TRADE

FAIR TRADE je spôsob obchodu, ktorý dáva príležitosť pestovateľom, remeselníkom a zamestnancom v rozvojových krajinách uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok.

FAIR TRADE je založený na partnerstve medzi tými, kto vyrába tovar, a tými, ktorí ho spotrebúvajú.
  

Ciele a princípy FAIR TRADE
FAIR TRADE je alternatívny prístup ku konvenčnému medzinárodnému obchodu, ktorý kladie dôraz na sociálny a ekologický rozmer výroby a obchodu. Je to obchodné partnerstvo, ktorého cieľom je udržateľný rozvoj pre znevýhodnené výrobca prevažne z krajín "globálneho Juhu" - Afriky, latinskej Ameriky a južnej a juhovýchodnej Ázie. Tento cieľ sa snaží docieliť predovšetkým poskytovaním férových obchodných podmienok pre zapojených výrobcov a informovaním spotrebiteľov o situácii výrobcov a ich zamestnancov v rozvojových krajinách.

Hnutie FAIR TRADE sa hlási k 10 všeobecným princípom, ktoré Fair trade odlišujú od konvenčného medzinárodného obchodu:
 
 
   1. FAIR TRADE vytvára príležitosť pre ekonomicky znevýhodnené producentov

   2. transparentnosť a zodpovednosť

   3. férové obchodné praktiky

   4. vyplácanie férové ceny

   5. zabezpečenie žiadne detskej a nútenej práce

   6. záväzok k nediskriminácii, generovať rovnosti a slobody zhromažďovania

   7. zabezpečenie dobrých pracovných podmienok

   8. pozitívny dopad na komunitu 

   9. propagaceFAIR TRADE

   10. ochrana životného prostredia


Viete, že? ...
... Jeden človek, ktorý po dobu jedného roka konzumuje FAIR TRADE kávu, živí po rovnakú dobu jednu rodinu pestovateľov kávy v rozvojovej krajine?
 
Nebuďme ľahostajní ale poďme byť "féroví" a spravodliví.