DELI deti v Adeli

V rámci nášho projektu RADOSŤ PRE RADOSŤ podporujeme aj niekoľko detí, ktoré jazdia na rehabilitácie do Piešťan. Tu sa totiž nachádza špeciálne rehabilitačné centrum ADELI, ktoré je vyhlásené široko ďaleko a jazdia sem aj pacienti z Českej republiky.


Aj keď žiadostí o finančnú podporu rehabilitácie v centre ADELI nám chodí nespočetne, bohužiaľ nie je v našej moci vyhovieť všetkým :( Aj tak, ale v našich sieťach utkvelo niekoľko detí a od roku 2010 sme doteraz na ich liečbu prispeli čiastkou približujúcou sa k hranici 17.000 EUR.

 


DELI děti v Adeli

 

 

dvojčata Hypšovi dvojčata Hypšovi dvojčata Hypšovi dvojčata Hypšovi

 

Čo je ADELI Medical center?


Adeli Medical Center


Adeli Medical Center

ADELI Medical Center je so 200 kvalifikovanými spolupracovníkmi jedným z vedúcich špecializovaných medzinárodných inštitútov pôsobiacich v oblastiach neurológia, liečebnej rehabilitácie, fyzioterapie, reumatológie, balneológie, klinickej logopédie a intenzívnej medicíny. Od založenia v roku 2003 sa v ADELI Centre úspešne liečilo viac ako 2000 ľudí.

 

Liečia sa tu predovšetkým ľudia, ktorí trpia poškodením centrálneho nervového systému. Neurologické poškodenia sú väčšinou spôsobené pôrodnou traumou, krvácaním do mozgu, mozgovou mŕtvicou alebo mozgovo-lebečnou traumou.

 

Najväčšou výhodou každého pacienta v ADELI Centre je jeho nanajvýš intenzívny, individuálny terapeutický program a rozsiahla starostlivosť. Až 5 hodín denne, 6 dní v týždni, sa o každého pacienta stará kompetentný multidisciplinárny tím: lekári, terapeuti, maséri, logopédi a iní špecialisti. V zásade sa každým pacientom zaoberá denne 5 až 7 špecializovaných odborníkov.

 

Cieľom rehabilitácie je zvýšenie kvality života a samostatnosti, a to nielen podporenie schopnosti chôdze a reči, ako aj starostlivosť o seba samého, ale snahou je tiež dosiahnuť nezávislosť od rodinných príslušníkov a v ideálnom prípade opätovného začlenenia do pracovného života. Pri detskej neurorehabilitácii je primárnym cieľom vyhnúť sa v budúcnosti ťažkému postihnutiu a podporiť čo možno najnormálnejšie fyziologický vývoj.

 

Doteraz boli v ADELI Centre liečení pacienti z viac ako 20 krajín, vrátane Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Holandska, Českej republiky, Slovenska, Ruskej federácie, Ukrajiny, Saudskej Arábie, Kuvajtu, Líbye, Egypta, Ománu, UAE, Španielska, Veľkej Británie, Turecka, Rumunska, Albánska, Izraela, USA a Kanady.

 

 

Jakoubek v Adeli Jakoubek v Adeli Jakoubek v Adeli Jakoubek v Adeli
Pavlík v Adeli Pavlík v Adeli Pavlík v Adeli Pavlík v Adeli
Patrik v Adeli Patrik v Adeli Patrik v Adeli Dominika v Adeli