AKO ŽIJEME

SPOLOČENSKÉ AKCIE

SPOLOČENSKÉ AKCIE

Naša spoločnosť sa tiež angažuje na poli spoločenských akcií a s nepravidelnou pravidelnosťou sa zúčastňujeme rôznych spoločenských projektov.

Dozvedet sa viacej